adli tatil ne zaman başlar ne zaman biter?

Adli ve İdari yargıda 20 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında kanunda yazılı işler dışındaki işlerin yapılmaması sağlanarak adli personelin yıllık izinlerini kullanmaları sağlanmak için öngörülen bir dönemdir. Bu yolla yıl içinde başka aylarda izin kullandırılmayarak yargının hızlı ve etkin işlemesi amaçlanmıştır.

Advertisements

Kadına Karşı Şiddet

Kadına Karşı Şiddet

Aile içi şiddete maruz kalan eşin veya aile bireylerinden birinin ya da olaya tanık olan 3. bir kişinin başvurusu veya Cumhuriyet Savcılığının bildirmesi üzerine, Aile Mahkemesi Hakimi re’sen (kendiliğinden) olayın niteliklerini göz önünde bulundurarak Kanunda yazılı tedbirlerin birine, birkaçına veya hepsine birden hükmeder.

Tüm dava dilekçeleri örnekleri için tıklayın. Ücretsiz olarak dava dilekçe örneğinizi indirin.

Tüm dava dilekçeleri örnekleri için tıklayın. Ücretsiz olarak dava dilekçe örneğinizi indirin.

Dilekçe örnekleri , Dilekçe örneği, Dava Dilekçe örneği, Boşanma,akıl hastalığı nedeni ile , Istirdat davası , Aile yurdu kurulması , Ailenin korunmasına ilişkin şikayet , Adın değiştirilmesi , Adın değiştirilmesine itiraz , Adli yardım dilekçesi , Ağaç kesiminin engellenmesi dilekçe örneği , Boşanma,anlaşmalı , Ayrılık davası , Boşanma,Ayrılık nedeni ile , baba adının düzeltilmesi , Babalığın hükmen belirlenmesi , Basamak yükseltme , Bakım altındaki çocuğun masrafı , Encümen kararının iptali , Belirli süreli hizmet sözleşmesi , Rapora İtiraz , Evlat Edinme istek dilekçesi , Menfi tespit davası , Boşanma,maddi manevi tazminat , Boşanma,soyadını kullanma izni , Boşanma,tedbir nafakası , Boşanma,üç yıl biraraya gelmeme nedeni ile , Cevaba cevap dilekçesi , Cinsiyet değişikliği davası , Cocuk malının harcanmasına izin , Cocuk hakkında koruma kararı , Nafaka Çocuk için , Cocuk mallarının korunması , Cocuk teslimine aykırılığın cezalandırılması , Cocukla kişisel ilişki kurma , Temyiz Dilekçesi , Birleştirme , Davaların ayrılması , Delil tespiti , Derneğin feshi , Dernek genel kurul kararı iptali , Dernek üyeliğinden çıkarılma kararının iptali , Destekten yoksun kalma tazminatı , Ecrimisil davası , El atmanın önlenmesi,ecrimisil , El atmanın önlenmesi , El atmanın önlenmesi , El atmanın önlenmesi,tespit , El atmanın önlenmesi,zilyetlik , Müşterek mülkiyetin değiştirilmesi , Erginlik için dava dilekçesi , Eşin tasarruf ehliyetinin sınırlandırılması , Evlatlık ilişkisinin kaldırılması , Evlenme için izin dilekçesi , Boşanma,evlilik birliğinin sarsılması , Evliliğin feshi , Gaiplik kararı , Geçikmiş itiraz , Geçit hakkı kurulması , Hakimin reddi , Kıdem ve ihbar tazminatı , Adın korunması , Tazminat davası , Hizmet tespiti dava dilekçesi , Ihtiyati Haciz Davası , Ihtiyati tedbir dilekçesi , Iptal davası , Isim düzeltme , Işe iade dava dilekçesi , Kadastro tespitine itiraz , Iddet müddetinin kaldırılması , Kayyım atanması , Iflas isteme , Kira bedeli uyarlama davası , Kira tespit davası , Hapis hakkı , Kiralanan yerin tespiti , Komşuluk hakkına tecavüz , Koperatif ortaklığından çıkarılma kararı , Boşanma,kötü muamele nedeni ile , Boşanma,suç işlenmesi sebebiyle , Maddi ve manevi tazminat dilekçesi , Borcun olmadığının tespiti dava dilekçesi , Miras ortaklığına temsilci atanması , Miras sözleşmesinin iptali dilekçesi , Mirascılık belgesi , Mirascılıktan çıkarmanın iptali davası , Mirasta denkleştirme , Murisin ölümünün tespiti , Evliliğin iptali , Nafaka bağlanması , Nafakanın artırılması dilekçesi , YAŞIN DÃœZELTİLMESİ DAVA DİLEKÇESİ , Nişan bozulması nedeni ile tazminat , Cinsiyetin düzeltilmesi , Odeme yasağı için dilekçe , Odeme yeri için dilekçe , Tazminat davası, trafik kazası nedeni ile , Onalım dava dilekçesi , Para cezasının taksitlendirilmesi dilekçesi , Pişmanlık için dilekçe , Sabıka kaydı dilekçesi , Sabıka kaydı silinmesi için dilekçe , Sınavın iptali için dilekçe , Soruşturma izni verilmemesine itiraz , Soybağının reddine ilişkin dilekçe , Tahliye,süresi belirsiz sözleşmeler için , Tahliye,esaslı onarım halinde , Tahliye,fuzuli işgal durumunda , Tahliye,ihtiyaç halinde , Tahliye,işyeri ihtiyacı sebebi ile , Tahliye,iki haklı ihtar nedeni ile , Tahliye,ödemede geçikme sebebi ile , Tahliye,taahhüd sebebi ile , Tahliye,yeni satınalma sebebi ile , Tapu iptali ve tescil davası , Tapu iptali davası , Tapu tescil davası , Tasarrufun iptali dava dilekçesi , Mirasta denkleştirme davası , Tedbir nafakası dilekçesi , Tedbir nafakası dilekçesi , Tenkis dava dilekçesi , Terekenin tespiti dilekçesi , Terekenin paylaştırılması davası , Boşanma,terk sebebi ile , Uzlaşma dilekçesi , Vakıf tescili dilekçesi , Vasiyetnamenin iptali davası , Velayetin kaldırılması davası , Velayet altına alınma davası , Vesayet altına alınma dilekçesi , Yardım nafakası için dilekçe , Yoksulluk nafakası dava dilekçesi , El atmanın önlenmesi davası , Boşanma,zina nedeni ile , Anayasa Mahkemesine Başvuru Formu , GAİPLİK DİLEKÇE ÖRNEĞİ